MTÜ Idee koolituskalender 2022-2023

Kogemusnõustaja

Baaskursus

182h (7 AP)

02.09.2022 – 4.02.2023

Tegevusjuhendaja kutse taotlemine

Tegevusjuhendaja kutseeksamiks ettevalmistav kursus

78h (3 AP)

5.08.2022 – 20.09.2022

Spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks

 Tegevusjuhendaja täienduskoolitus

280h (10AP)

22.08.2022 – 30.01.2023

Spetsialiseerumine tugiisikuks

Tugiisiku täienduskoolitus

280h (10AP)

22.08.2022  – 30.01.2023

Spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus

182h (10AP)

15.01.2023-30.05.2023

Tegevusjuhendaja kutse taotlemine

Tegevusjuhendaja kutseeksamiks ettevalmistav kursus

78h  (3AP)

Jaanuar 2023

Kogemusnõustaja

Täienduskoolitus

104h (4AP)

Veebruar 2023

Registreerimine e-postiga: mtyidee20@gmail.com