MTÜ Idee koolituskalender 2021-2022

 

 

Sotsiaal-ja tervishoiuspetsialisti täienduskoolitus
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava

Viljandi, Oru 8 24.05. – 20.09.2021

eesti keel

Ettevalmistus sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutseeksamiks
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava

Viljandi, Oru 8 19.04. – 30.09.2021

eesti keel

Ettevalmistus sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutseeksamiks
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava

Valga, Lembitu 2 19.04. – 30.09.2021

eesti keel

Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.
Koolitusele ootame inimesi, kes soovivad tööle asuda eesti sotsiaalhoolekande süsteemis. Õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus. Kursus sobib valikaineks tudengitele.

Õppekavade aluseks on kutsestandard “Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4”.

Kogemusnõustaja baaskoolitus Viljandi, Oru 8 10.01.2022 – 20.06.2022

eesti keel

Registreerimine e-postiga: mtyidee20@gmail.com