Kodulehe valmistamise lühikursus (WP)

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: MTÜ Idee.
Õppekava nimetus Kodulehe valmistamise lühikursus (WP)
Õppekava rühm 0482 – Arvutikasutus.
Toimumisaeg 2019
Toimumise ajakava ja lisainfo Tellimisel
Õppe kogumaht (akad. tundides): 7 tundi, millest 100% on kontaktõpe,
Toimumiskoht   Kokkuleppel
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas Internet.
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev õpe.
Õppekeel Eesti keel
Õppejõud  Aleksander Temmo
MSc (TÜ, füüsika), IT tugiisik. On olemas õpetaja pädevus lisaerialana.
Sihtgrupp  Arvutikasutajad (algtase)
Maksimaalne osalejate arv  8
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6
Õppe eesmärk Kursuse lõpuks teeb tasuta kodulehe  WordPress platvormil. Saab baasteadmisi veebilehe planeerimisest, struktuurist ja ülesehitusest.
Õpingute alustamise tingimused Arvutioskus algtasemel
Õpiväljundid   Koolituse läbinu:
Oskab koostada kodulehe plaani vastavalt oma vajadustele.
Oskab registreerida tasuta veebileht WordPress keskkonnas.
Omab baasteadmisi lehe struktuurist. Oskab lisada sisu (tekstid ja mediafailid).
Oskab hallata oma kodulehe.
Õppesisu 
Teema maht ak.t.
Kodulehe projekt (eesmärk, eeldatavad külastajad, vajalik funktsionaalsus, sisu) 0,5
Kodulehe registreerimine wordpress.com platformil 0,5
wordpress.com tasuta kodulehe ülesehitus (teemad, lehed, elemendid, plugin’id) 3
Avalehe loomine, blogi loomine, parooliga kaitstud lehe loomine 2
Kodulehe administreerimine ja varukoopiate tegemine 1
Õppemeetodid Loeng, praktilised harjutused, grupitöö, iseseisev töö.
Kohustuslik õppematerjal Ei ole
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav.
Hindamismeetodid Individuaalne töö.