Vaike Raudava

pilt_VRCURRICULUM VITAE

Ees- ja perekonnanimi: VAIKE RAUDAVA
Sünniaeg ja –koht: 03. 07. 1965 Paide
Kodakondsus: eestlane
Tartu, Pärna 6-8
E-post:  raudava@gmail.com
telefon 56865826

Haridus/kraad/kvalifikatsioon:

Ekstern, doktorant, Helsingi Ülikool (riigiteadused)
MSW Tartu Ülikool 2003
Sotsiaaltöö 1998 TPÜ diplomiõpe
Superviisor 09. 2008 -2010  Tööjuhendamine, supervisioon DIAK Soome
Andragoog (8.10.01- 24.01.2002 Tallinna Pedagoogikakool  tunnistus nr. 5578)

Töökoht:

2000 kuni tänaseni   MTÜ IDEE, juhataja ning tööülesanded:
2000 kuni tänaseni, konsultant ja koolitaja,
2011 kuni tänaseni,  superviisor ja tööjuhendaja
2013 kuni tänaseni, teadustegevus

Pädevused

  • Professionaalne areng (eri – ja kutsealaste pädevuste arendamine, karjäärinõustamine, individuaalne tööjuhendamine ja supervisioon)
  • Juhendamine teadustegevuses (haridus- ja sotsiaalteaduste teoreetilised käsitlused koos metodoloogiaga)
  • Digitehnoloogiate kasutamine õppe-, teadus- ja kutsealases tegevuses
  • Organisatsiooni ja meeskondade (rühmade) juhtimine, organisatsioonide ja protsesside kompleksne analüüsimine ja organisatsiooni supervisioon
  • Haridus, teadus- ja arendusrojektide nõustamine, taotlemine ja läbiviimine koos rahvusvahelise töökogemusega (ESF, Erasmus, Grundtvig, AEF, KOP, EAS jt)
  • Teadus- ja arendusprojektide finantsmehhanismide tundime Euroopa ja maailmas
  • Äriplaanide koostamine (EAS, Töötukassa spetsialiseerumisega teenuste arendamisele)

Täienduskoolitus (7 viimase aasta olulisemad):

2017 The university pedagogy  (Helsingi Ülikool, e-kursus)
2017 Organizational analyse, The University of Stanford (10 nädalat, e-kursus)
2016 Blended learning essentials: embedding practice The University of Leeds
2016 Blended learning essentials: getting started;  The University of Leeds
2007 -2015 Teadustöö ja eriala seminarid, Helsingi Ülikool
2011 Supervisioon DIAK; Soome
2009  Põhjamaade ja Baltikumi sotsiaaltöö doktorantide suvekool, Vilnius
2009  Case- Study  Essexi Ülikool
2009  Research Ethics in Social Work, University of Tampere
2009  Rahvusvaheline sotsiaaltöö suvekool Lapi Ülikoolis, Soome

Keelteoskus:

  • Eesti keel emakeel kõrgtase
  • võõrkeeled (arusaamine, lugemine, kirjutamine)

soome keel:  arusaamine  kõrgtase, lugemine kõrgtase, kirjutamine kesktase;
inglise keel:  arusaamine  kõrgtase, lugemine kõrgtase, kirjutamine kesktase;
vene keel:  arusaamine  kesktase, lugemine kesktase, kirjutamine rahuldav.

Arvuti kasutamine:

Internet                       vilunud kasutaja
Windows Office         vilunud kasutaja
Atlas Ti                       vilunud kasutaja
Moodle                       vilunud kasutaja
Pilveteenused             vilunud kasutaja

Juhiload:  B kategooria, sõidukogemus alates 1993

Erialaline osalemine Eesti avalikus elus

Ekspert erinevates EU projektide hindamiskomisjonides (HM, SM, Innove)

2007 – 2012 Vabariigi Valitsuse ja EELK vahelise koostöö arendamiseks moodustatud ühiskomisjoni sotsiaalküsimuste alakomisjoni EELK poolne töörühma liige.

2005- 2007 Ekspert sotsiaalhoolekande seaduse koostamise töörühmas (sotsiaalministeerium)

2005- 2012 EELK diakoonia arendusprogrammi liige alates

MTÜ Virumaa Info- ja Koolituskeskus on loodud 2000 aastal eesmärgiga edendada kodanikuühiskonda ning koolitada avalikkust sotsiaalpoliitilistel teemadel. Asutajaliige.

Asutajaliige Eesti Koolisotsiaaltöötajate Ühingus 2004

Osalemine Lääne-Viru maakonna sotsiaaalhoolekande arengukava töörühmas 2005-2006.

Osalemine sotsiaalministeeriumi sotsiaalse kaasatuse arengukava koostamise töögrupis.