Ettevõtluse alused

Toimumisaeg Tellimisel
Maht, akadeemilised tundid (akad t) 40
Toimumiskoht Tartu linn,  Õpetaja 5 või tellijaga kokkuleppel
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo kl 9.00 – 15.00 Õpetaja 5, Tartu või tellijaga kokkuleppel
Õppetöö vorm auditoorne õpe
Õppekeel eesti, vene
Õppejõud Aleksander Temmo, MSc
Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 15 aastat kogemust ettevõtluse, kvaliteedijuhtimise ja protsesside juhtimise valdkonnas
Hind (ei lisandu käibemaksu) 400 €
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Jah
Sihtrühm Alustavad ettevõtjad, FIE-d, ettevõtluses huvitatud inimesed
Maksimaalne osalejate arv 10
Eesmärk Aidata luua kestva ettevõtte
Koolitusel käsitletavad teemad:
 • Kas minust saab ettevõtja? Juhi isiksusomadused ja kompetentsid.
 • FIE, väikeettevõte või startup? Organisatsiooni idee, struktuur, protsessid ja mõõdikud.
 • Kas ja milleks mul äriplaani vaja?
 • Mida ma pean teadma seadustest? Ülevaade ettevõtlusega seotud seadusandlusest.
 • Kust raha hakkab tulema? Turunduse alused.
 • Kas ma vajan raamatupidajat? Raamatupidamise korraldamisest väikeettevõttes.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet äriettevõtte strateegiast ja põhiprotsessidest.
 • Omab ülevaadet äriplaani koostamise tähtsusest ja protseduurist
 • Oskab luua organisatsiooni juhtimissüsteemi ja hinnata oma juhtimiskvaliteeti
 • Oskab väärtusvoogu analüüsida
 • Omab ülevaadet turunduse meetoditest ja kanalitest.
 • Oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist.
Koolituse maht akad t
Koolituse kogumaht 40
Sealhulgas:
Kontaktõppe maht 40
sh auditoorse töö maht

            (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

32
sh praktilise töö maht

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

6
Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht 2
Õppemeetodid loeng, arutelu, grupitöö, iseseisev töö
Õppematerjalid Õppematerjalid: trükitud või veebipõhises keskkonnas Google Classroom
Nõuded lõpetamiseks Osalemine loengutes ja grupitööstöös
Hindamiskriteeriumid Individuaalse töö sooritamine vastavalt õpiväljunditele
Väljastatav dokument tunnistus/tõend
Täiendav info e-post: al.temmo@gmail.com
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 5
Registreerumise tähtaeg Täiendav info https://vaikeraudava.wordpress.com