MTÜ Idee koolituskalender 2020

Kutsestandard: Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4. Kutse grupp: tugiisik

Spetsialiseerumine

tegevusjuhendajaks

Kombineeritud osalemisvõimalustega tegevusjuhendaja täienduskoolitus Viljandis 280 h (7AP) 9.09.2020 – 27.11.2020

Spetsialiseerumine

tegevusjuhendajaks

Kombineeritud osalemisvõimalustega tegevusjuhendaja täienduskoolitus Tallinnas 280 h (7AP) 8.09.2020 – 27.11.2020

Spetsialiseerumine

tugiisikuks

Kombineeritud osalemisvõimalustega tugiisiku täienduskoolitus 280 h (7AP)

7.09.2020 – 27.11.2020

Tegevusjuhendaja kutse taotlemine Tegevusjuhendaja kutseeksamiks ettevalmistav kursus

120 h

(3 AP)

5.08.2020 – 30.09.2020

Tugiisiku kutse taotlemine Tugiisiku kutseeksamiks ettevalmistav kursus 120 h (3 Ap)

5.08.2020 – 30.09.2020

Digipädevuse baaskoolitus Algajatele arvutikoolitus vene keeles 60 h

09.2020 – 10.2020