Uus Erasmus+ projekt (2022)

MTÜ Idee soovib pakkuda kvaliteetset, paindlikku ja mitmekesiste valikutega õppimise võimalusi arvestades Euroopa ja Eesti  arenguvajadusi.

Erasmus+  projektis “Teach the Trainer” (Ref. 2020-1-EE01-KA104-077753) osalemine on elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavusse viimine. 

Võtmeisikud on osalenud kolmel kursusel, lisaks üks võtmeisik teaduskonverentsil.
Projekti tulemuseks on, et kolmele väljakujunenud õppekavale lisandus kaks uut õppekava. Eraldi koostati e-moodulid, mida on võimalik integreerida kõikidesse õppekavadesse.
Loodi kontakte uute koostöövõrgustike loomiseks.

 

All key people participated in three courses, in addition to that one key person  participated in the scientific conference.
The outcome of the project is that two new curricula were added to the three already established curricula.
E-modules were also prepared so that they can be integrated into the all curriculums.
Contacts were also established so that new opportunities and networks for cooperation could become possible in the future.